Bustadforsikringar

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer. Gode forsikringar sørgjer for at du ikkje står på bar bakke dersom noko skjer.

Takk for tilliten!

Eika Forsikring scorar også i år svært godt på kundetilfredshet, og utmerker seg spesielt innan service i EPSI sin forsikringsundersøkelse. Sjå kvifor Lokalbankene og Eika er heilt i toppen her.