Kvifor bør du velje oss?

Vi er banken med det store hjartet og fornøgde kundar. For oss er kvar enkelt kunde viktig. Vi ønskjer å vere med deg heile livet og vere ein støttespelar for små og store økonomiske val. Vi hjelper deg å realisere dine planar og mål. Våre dyktige rådgivarar har lokalkunnskap og kan tilby personleg økonomisk rådgjeving.
  • Personleg rådgiving
  • Alle produkt du treng
  • Brukarvennleg mobil- og nettbank
  • Ein bank der du bur
Ja, eg vil bli kunde (krev BankID)

✓ Kva kan du forventa av oss?

Alt me gjer i banken styres frå våre verdiar "VET":

Verdiskapande:
Me skapar verdiar for våre kundar, tilsette, samfunnet og eigarar.

Engasjerte: Me er engasjert i kvar enkelt kunde, engasjert i våre medarbeidarar og vårt lokalsamfunn.

Tilgjengeleg: Me skal vera tilgjengeleg for våre kundar. Du har ein personleg rådgjevar som du kan kontakte når behovet oppstår. Me har eit kundesenter som du kan kontakte på telefon fram til kl. 23.00 kvar eineste dag.

Opningstider og adresser