Husforsikring

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer. Ei god husforsikring sørgjer for at du ikkje står på bar bakke dersom noko skjer. Sjekk kva forsikring som passar deg best.
  • Erstattar skadar på bustaden ved brann-, vatn- og naturskade, samt ved tjuveri
  • Erstattar ombygging av bustad dersom du blir invalid etter ulukke
  • Omfattar rettshjelp og tap av husleigeinntekter
Sjekk pris og kjøp husforsikring

Dette blir omfatta av forsikringa di

Hos oss kan du velje mellom Bolig og Bolig Pluss. Sjå kva som passar deg best. 

Bolig Pluss Bolig
Følgjeskade ved utett yttertak


Skade på våtrom som følgje av lekkasje/tilbakeslag
Følgjeskade ved vannskade på våtrom
Bygning inntil 10 kvm er medforsikra
Tap av husleigeinntektar

Naturskade
Rettshjelp

Brann-, vatn- og tjuveriskadar  √ 

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!
Dame står i gule regnklær står i flom

Gode råd om sikring ved flaum

Med snømengda og kulden som har vore i vinter er det grunn til å forvente vårflaum. Vi gir deg gode råd for korleis du best kan sikre deg ved flaum.