Bedrift

Som kunde hos oss får du og bedrifta di heilhetlig økonomisk rådgjeving. Våre dyktige rådgivarar ønskjer å vere din sparringspartner og finne gode løysingar til behova dine. Vi er hjelpa di til å ta gode val - alltid!
  • Ein rådgivar som kjenner bedrifta di og det lokale næringslivet
  • Ein årleg gjennomgang av bedrifta sin økonomi
  • Konkrete tiltak som bidreg til vekst, utvikling og auka lønnsemd
Sjå kva rådgivar kan hjelpe deg med

Bankens årlege bedriftskundemåling er i gong

Me får sjølvsagt mange tilbakemeldinger frå våre kundar i da dagliga.

For å kunna videreutvikla våre produkt og tenester i tråd med kundanes faktiske behov og forventningar, treng me i tillegg å
innhenta tilbakemeldinger frå våre kundar på ein systematisk og heilhetleg måte.

Derfor gjennomfører me årlege bedriftskundemålingar.

Årets bedriftskundemåling er godt i gong og vil etter planen avsluttas 21. september.

Sjølve undersøkinga gjennomføres av Norsk Gallup på våre vegne.

Besvaringa tek om lag 6-7 minutter og alle som deltar er med i trekninga av 10 Eika-gåvekort med verdi på kr. 1.000,-

Bransje

Sjå kva slags produkter vi tilrår for bransjen din

Bygg og anlegg

Eiendom

BM, Bedriftsmarked

Handel og tjenester

Landbruk

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank