Hytteforsikring

Eig du hytte eller fritidsbustad som ikkje er fast bebodd, kan du kjøpe hytteforsikring hos oss.
  • Dekkjer tap ved brann, innbrot, skade på hageanlegg og vatn- og naturskade
  • Gjeld for hytter eller fritidsbustader som ikkje er fast bebodd
  • Rettshjelp ved tvistar som oppstår i samanheng med hytta eller fritidsbustaden din
Sjekk pris og kjøp hytteforsikring

Kva forsikring passar for deg?

Dette blir dekt av forsikringa

Hos oss kan du velje mellom Hytte Pluss og Hytte.  Sjå kva som passar deg best. 

Fritidsbolig Pluss Fritidsbolig
Total gjenoppføring av hytta/feriehuset ved meir enn 75 % skade


Følgjeskader ved håndverkerfeil

Skade på hageanlegg (utvida dekning)   
Skade på hageanlegg     
Følgjeskader ved vatnskade på våtrom

Skadar på småbygg

Naturskade  √ 
RettshjelpBrann-, vatn-, tjuveriskadar     

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Gode råd

Sikre tinga dine

Hytta eller fritidsbustaden din er full av ting du er glad i. Ei god innbuforsikring sørgjer for at du ikkje står på bar bakke om noko uventa skulle skje. 
 

Visste du at...

Vi gir deg rimelegare forsikring dersom hytta di har montert FG-godkjent brannalarm, innbrotsalarm eller vassalarm.