Innhold

Set pengane i arbeid for deg

Sparing i fond gir vanlegvis betre avkastning - du kan også starte fondssparing direkte i mobilbanken

Søk bustadlån her

Søk bustadlån på nett - og få raskt svar på din søknad

Hotell kredittkort

Bu rimelegare i sommar!

Å låse seg inn på eit svalt hotellrom skal ikkje koste for mykje. Med kredittkorta våre får du tilgang til eikahoteller.no. - ein portal for marknaden sine lågaste hotellprisar. Bestill kredittkort i dag. 

Er bilen ditt godt nok forsikra?

Du kan velje mellom lovpålagd ansvarsforsikring, delkasko, kasko, eller vår beste alternativ Bil Pluss. Med Bil Pluss får du blant anna redusert eigenandel ved skade, leigebil i heile reparasjonstida og erstatning ved maskinskade i inntil ti år eller til bilen har køyrt 200.000 km.