Innhald

Ny kapitalutviding i Tysnes Sparebank

Forstanderskapet i Tysnes Sparebank vedtok i møte tirsdag 17. oktober 2017 å auka eigarandelskapital i banken med ca. 35 millionar kroner. I vedtaket frå forstanderskapet vert det opna opp for at nye personar og verksemder som ikkje er eksisterande eigarar i banken kan kjøpa eigenkapitalbevis. Den nye kapitalen er med å sikrar vekstkrafta til banken i åra som kjem.

Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.

Trygg handel på nettet

Kredittkort er den tryggaste og smartaste betalingsmåten når du sit i sofaen og handlar. Skaff deg kredittkort - opplev fordelane!

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Kvifor opprette aksjesparekonto?

Sparer du i fond og aksjar bør du samle det i ein aksjesparekonto. Då blir det enklare og meir lønnsamt å spare. Kontoen er gratis og du kan allereie no inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken.

Vellukka spareseminar

Tysnes Sparebank i samarbeid med Indre Sogn Sparebank og Jernbanepersonalets bank og forsikring gjennomførte eit vellukka spareseminar i Bergen med 140 kundar. På agendaen stod aksjesparekonto, IPS og sparing fond, og på bordet stod Haaheim Gaard for god lokalmat- og drikke.

Opningstider og adresser

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank