Innhald

Barnehagebesøk i banken

Torsdag 27.04.2017 hadde Tysnes Sparebank besøk av alle førskuleborna på Tysnes. Dei fekk omvisning i banken, helste på banksjefen, og kosa seg etterpå med bollar og saft i kantina.
Takk for besøket!

Eit godt år for Tysnes Sparebank

Tysnes Sparebank offentleggjer i dag årsrekneskapen for 2016

Forstandarskapet i Tysnes Sparebank godkjende på møtet 30. mars 2017 bankens årsrekneskap for 2016.

Resultat av ordinær drift er 16,9 mill. kr. mot 12,6 mill.kr. i 2015.

 

Samla utlån inkludert utlån via Eika Boligkreditt AS har passert 2 milliardar kroner.

Kor lenge kan vi bu sånn?

Plutseleg vert det for liten plass. Og det ekstra soverommet kostar. Snakk med oss. Nokre spørsmål er for store for nettet. Vi kan hjelpa deg å realisera bustadsdraumen.

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane tryggjer du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutseleg i førarseta når det gjeld din eigen økonomi. Kontakt oss for eit møte, så tek vi ein prat om kva det betyr.

Opningstider og adresser

Tilsette i Tysnes Sparebank