Opningstider sommer 2018

I perioden 15. mai - 31. august held me sommaropent:

Banken:
Kl. 10:00 - kl 15:00 måndag - fredag

Kasse, Våge:
Kl. 12:00 - kl 15:00 måndag - fredag

Øvrige kontor og møteplassar:
Kontakt oss per telefon eller mail for å avtale tid til ein hyggjeleg bankprat.

Eika Kundesenter:
Ring 91503850 for å få hjelp med sperring av kort, digitale løysingar og forsikringar.

09.00 - 23.00 alle dagar.

Tysnes Sparebank med god start i 2018

Resultat før skatt er 6,2 millionar kroner, ei betring på 2,1 millionar kroner samanlikna med med same periode i 2017. Bankens samla forretningskapital er på om lag 3 milliardar kroner. Dette er ein solid auke. Den største auken i nye kundar har banken i aldersgruppa 25 til 45 år.

 

Banken har dei siste åra etablert fleire nye kontor i Sunnhordland og Hardanger. Alle dei nye kontora har ei svært god utvikling med stor pågang av nye kundar.

 

Du kan lese heile pressemeldinga ved å klikke deg inn på overskrifta. 


 

Utdeling av gåver til allmennyttige føremål

Behandlinga av søknader til «gåver til allmennyttig føremål» er no ferdig.

Me takkar for alle søknadane me har fått, banken synes det er kjekt å kunne støtta så mange lokale lag og organisasjonar. I år har banken utbetalt totalt kr. 210.133,-.
Beløpa er fastsatt etter ulike kriterier som blant anna antall medlemmer, bygg og liknande. Nokre av gåvesøknadane inneheld ein ekstra søknad til spesielle aktivitetar og investeringar. Banken har valgt å utdele ekstra til 6 slike søknadar i år.

Me ynskjer laga og organisasjonane lukka til vidare i 2018 og håpar at gåva frå Tysnes Sparebank kan bidra til noko verdiskapande!


Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.

Ny styreleiar i Tysnes Sparebank

Ny styreleiar

Etter at Leif Magne Hovland gjekk av etter maksimal tid i tillitsverv i banken vart rektor ved Uggdal Skule, Bente Raknes, vald som ny styreleiar for perioden 2018 – 2020.

 

”Eg er stolt og audmjuk over den oppgåva som eg har fått som ny styreleiar” seier Bente Raknes. ”Banken er i god utvikling i ei verd som er i omstilling – det gjev banken mange utfordringar som må løysast i tida som kjem.”

 

Du kan lese heile pressemeldinga her.

Tysnes Sparebank med solid årsresultat for 2017

Tysnes Sparebank offentleggjer årsrekneskapen for 2017

Styret godkjente 21. februar 2018 årsrekneskapet for 2017. Resultat før skatt er 22,9 millionar kroner, ei betring på 5,9 millionar kroner samanlikna med 2016.

 

Resultat etter skatt betyr ei årleg eigenkapitalavkastning på om lag 7,8 prosent. For eigarar av banken sine eigenkapitalbevis er dette ei særs god avkastning med låg risiko.

 

Du kan lese heile pressemeldinga her

Gode råd

Opningstider og adresser

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank