Velkomen til Tysnes Sparebank

1. kvartalsrapport for 2020 klar

Tysnes Sparebank har eit resultat før skatt på 4 mill. kroner for 1. kvartal 2020. Pressemeldinga les du her.

Nyheit! Eika Pluss

For kun 499 kroner i månaden får du ein forsikringspakke som dekker dine grunnleggande behov for trygghet uansett kor du er i livet. Det skal være enkelt for deg å vera trygg.
dag framfor banken

Me set ned renta igjen

Tysnes Sparebank har beslutta å sette bustadlånrenta ned med inntil 0,4 prosentpoeng for nye og eksisterande kundar.

Informasjon om endringane til den enkelte kjem i nettposten.

Med kunden i fokus

Mange er uroa for økonomien sin i desse dagar.
Me i Tysnes Sparebank ynskjer å hjelpa folk og bedrifter gjennom krisa.

 

Under same tak!

Samarbeidet mellom Aktiv Sunnhordland og Tysnes Sparebank gjev deg tilgang til finansiering, forsikring og eigedomsmekling under same tak!

Saman tilbyr me ultralokal kjennskap samt ein fordelspakke for våre kundar med ein verdi på inntil kr 15.500.

Kva fordelspakken inneheld finn du på denne sida.

Tysnes Sparebank etablerer seg på Halsnøy

Tysnes Sparebank har no saman med bl.a. Aktiv Eiendomsmegling etablert seg på Halsnøy. Her treff du oss i kontor -og møteplasskonseptet "iBanken" på Sæbøvik. Les meir i artikkelen om konseptet "iBanken" og når du treff oss ved å trykke deg inn.

gruppebilde av ansatte rundt bankbilen

Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.

Opningstider og adresser

Våre prisar

Prisliste for personkundar gjeldande frå 18.05.2020.

Sperr kort

Har du mista eller blitt fråstole kortet ditt?

Ring vår døgnopne sperreteneste
Stop24: (+47) 915 03 850 

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank