Innhald

Sjekk kor mykje ekstra du kan få i pensjon

Når du endeleg får tid til å gjere det du vil, bør ikkje pengane stoppe deg.

Drøymer du om hus eller leilegheit?

Snakk med oss om ditt neste bustadkjøp! Ekstra gode vilkår for unge under 34 år.

- Du sparar 20.000 i året på å handla éin gong i veka

Utsegna er signert Christian Vestengen, finansrådgjevar i Eika Kapitalforvalting

Solid 1. halvår 2016 i Tysnes Sparebank

Tysnes Sparebank offentleggjer halvårsrekneskapen for 2016. Resultatet av ordinær drift er på 9,1 mill. kr. – dette er ei betring på meir enn 30 % samanlikna med same tid i fjor. Dette tilsvarar ei årleg avkastning på eigenkapitalen på ca. 9,9 prosent.

 

Banken har god kapitaldekning, men veksten framover vil medføra behov for auke i rein kjernekapital. Det vil derfor verta vurdert å tilby personar og bedrifter å kjøpa nye eigenkapitalbevis i banken.

- Å spare i fond til barna er det smartaste eg har gjort

- Det er ikkje vanskeleg. Det er veldig morosamt. Og det lønner seg, seier Hege Zezanski og vender seg til alle foreldre som sparer til barna sine.