18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du myndig - og plutseleg i førersetet når det gjeld din eigen økonomi. Me i banken er her for å hjelpe deg å gjere gode val - både for deg og økonomien din.

Tysnes Sparebank sin første dag på Oslo Børs

Måndag 18. desember 2017 er ein stor merkedag i bankens lange historie som frittståande lokalbank i Sunnhordland. Klokka 09.00 ringer styreleiar Leif Magne Hovland og banksjef Dag Sandstå med børsbjella. Det er ein fast tradisjon når eit nytt selskap vert teken opp til notering.

Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.

Gode råd

Opningstider og adresser

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank