Velkomen til Tysnes Sparebank

Veksten i lokalbanken held fram

Tysnes Sparebank har framleis god vekst og leverer eit godt resultat for 3. kvartal 2018, heile 6 millionar kroner betre enn same tid i 2017. Med dette resultatet har banken om lag 9,4 % avkastning på eigenkapitalen. Dette er blant dei beste resultata mellom bankar i Noreg ein kan samanliknas med.

 

Du kan lese heile pressemeldinga ved å klikke deg inn på overskrifta. 

Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.

Noreg sine mest nøgde forsikringskundar

Har du forsikringane dine i selskapet med Noreg sine mest nøgde kundar? Måling gjennomført for forsikringsbransjen viser at Eika Forsikring har dei mest lojale og tilfredse kundane på skadeforsikring.

Vellykka miniseminar for nettbank og mobilbank

Tysdag 16. oktober avholdt banken eit vellykka miniseminar kring nettbank og mobilbank.

Me vil takka dei frammøtte for deira iver til å lære, og for eit kjekt seminar.

Om du eller nokon du kjenner ynskjer opplæring, ta kontakt med oss i lokalbanken din!

Utdeling av gåver til allmennyttige føremål

Behandlinga av søknader til «gåver til allmennyttig føremål» er no ferdig.

Me takkar for alle søknadane me har fått, banken synes det er kjekt å kunne støtta så mange lokale lag og organisasjonar. I år har banken utbetalt totalt kr. 210.133,-.
Beløpa er fastsatt etter ulike kriterier som blant anna antall medlemmer, bygg og liknande. Nokre av gåvesøknadane inneheld ein ekstra søknad til spesielle aktivitetar og investeringar. Banken har valgt å utdele ekstra til 6 slike søknadar i år.

Me ynskjer laga og organisasjonane lukka til vidare i 2018 og håpar at gåva frå Tysnes Sparebank kan bidra til noko verdiskapande!


Gode råd

Opningstider og adresser

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank