Velkomen til Tysnes Sparebank

Godt årsresultat for 2020 i Tysnes Sparebank

Året 2020 vart eit godt, men spesielt år. Det er i tider som no at vi ser at mange kundar ynskjer å bruke den lokale banken. 

Innskytarvalmøte i Tysnes Sparebank

Fredag 26. februar 2021 kl 14:00

Møtet vert haldt i banklokala i Våge - med atterhald om endring knytt til smittevernssituasjonen.

Frist for innsending av kandidatforslag innan 20. februar 2021.

Gåver til allmennyttige føremål

Lag og organisasjonar med føremål til ålmenn nytte
må senda søknadskjema til
Tysnes Sparebank, Teiglandsvegen 2, 5680 Tysnes,
eller per epost, innan 26. februar 2021, for å koma med ved utdelinga.
Søknadsskjema finn du på denne lenka.

Forsterka smittevernstiltak

I tråd med dei nye forsterka smittevernstiltaka held kontora våre stengd i denne omgang fram til 18. januar. Me er framleis tilgjengelege på telefon, epost og via melding i nettbanken. 

Tysnes Sparebank har inngått intensjonsavtale med Etne Sparebank om samanslåing

Styret i Tysnes Sparebank vedtok i styremøte
16. desember 2020 å inngå intensjonsavtale om samanslåing med Etne Sparebank. 

Nyheit! Eika Pluss

For kun 499 kroner i månaden får du ein forsikringspakke som dekker dine grunnleggande behov for trygghet uansett kor du er i livet. Det skal være enkelt for deg å vera trygg.

Med kunden i fokus

Mange er uroa for økonomien sin i desse dagar.
Me i Tysnes Sparebank ynskjer å hjelpa folk og bedrifter gjennom krisa.

 

gruppebilde av ansatte rundt bankbilen

Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.

Under same tak!

Samarbeidet mellom Aktiv Sunnhordland og Tysnes Sparebank gjev deg tilgang til finansiering, forsikring og eigedomsmekling under same tak!

Saman tilbyr me ultralokal kjennskap samt ein fordelspakke for våre kundar med ein verdi på inntil kr 15.500.

Kva fordelspakken inneheld finn du på denne sida.

Opningstider og adresser

Sperr kort

Har du mista eller blitt fråstole kortet ditt?

Ring vår døgnopne sperreteneste
Stop24: (+47) 915 03 850 

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank