Innhald

Kva dekkjer di reiseforsikring?

Reise Pluss har utvida dekning og høgare utbetaling. Bestill på nett og spar 10%.

Nokre idear er betre enn andre

Låg lånerente har gjort at vi har fått betre råd dei siste åra. Men kva brukar vi eigentleg pengane på?

Nyheit! Eika Reise - appen for deg som snart skal på ferie

Eika Forsikring lanserer no appen Eika Reise. Med den har du all informasjon om reiseforsikringa di lett tilgjengeleg, og kan lett melde skade om noko oppstår på ferien din.

Her får du mest for pengane i sommar

Høg dollarkurs og dyr euro gjer at det er rekorddyrt å vere norsk i utlandet. Men det finst unnatak.

Gjer bustaden din klar for sommarferie

Det nærmar seg ferietid, og mange pakkar kofferten eller bilen og reiser bort frå hus og heim. Men har du hugsa å sikre bustaden din før du dreg av stad?

 

La feriepengane dine vekse

Har du fått igjen på skatten, eller litt ekstra feriepengar? Det kan vere eit godt utgangspunkt for å starte sparing til noko du ønskjer deg.
Hotell kredittkort

Bu rimelegare i sommar!

Å låse seg inn på eit svalt hotellrom skal ikkje koste for mykje. Med kredittkorta våre får du tilgang til eikahoteller.no. - ein portal for marknaden sine lågaste hotellprisar. Bestill kredittkort i dag. 

Er bilen ditt godt nok forsikra?

Du kan velje mellom lovpålagd ansvarsforsikring, delkasko, kasko, eller vår beste alternativ Bil Pluss. Med Bil Pluss får du blant anna redusert eigenandel ved skade, leigebil i heile reparasjonstida og erstatning ved maskinskade i inntil ti år eller til bilen har køyrt 200.000 km.

Personforsikring informerar

Eika Forsikring avd. Personforsikring, visar til brev sendt alle forsikringstakarar 19. april 2016, og minner om at de må vere oppmerksame på betaling av forsikringspremien for perioden mai, juni og juli. I samband med nytt IT-system, vil kundar som har hatt direktetrekk frå konto, oppleve å få utsett betaling dei aller første månadene etter 1.  mai. Kundar som har trekkdato frå og med den 1 til og med den 14. i månaden, må betale mai og juni etterskuddsvis, samt juli forskotsvis på trekkdato  i juli. Dei som har trekkdato frå og med den 15. og ut månaden, må betale mai etterskuddsvis og juni forskotsvis på trekkdato i juni.