Krav til legitimasjon

Tysnes Sparebank er lovpålagt etter kvitvaskingslova å innhente og kontrollere legitimasjon blant alle våre kunder. På denne sida finn du meir informasjon om kva legitimasjon som må synast fram. 

Stor vekst i Tysnes Sparebank

Tysnes Sparebank leverer ei betring i driftsresultatet på heile 20 % i høve til året før.

 

"Vi er stolte over det banken har skapt av verdiar det siste året, utan ein fantastisk medarbeidarstab hadde det ikkje vore mogeleg" seier banksjef Dag Sandstå.

 

Les heile pressemeldinga ved å klikke inn på overskrifta.

Noreg sine mest nøgde forsikringskundar

Har du forsikringane dine i selskapet med Noreg sine mest nøgde kundar? Måling gjennomført for forsikringsbransjen viser at Eika Forsikring har dei mest lojale og tilfredse kundane på skadeforsikring.

Gode råd

Opningstider og adresser

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank