Opningstider påsken 2018

Opningstider i påsken 2018

Banken:
Mandag 10.00 - 15.30
Tirsdag  10.00 - 15.30
Onsdag 10.00 - 12.00

Kasse, Våge:
Mandag 12.00 - 15.00
Tirsdag  12.00 - 15.00
Onsdag 10.00 - 12.00

Frå skjærtorsdag til og med andre påskedag held me stengt.

Eika Kundesenter:
Ring 915 03 850 for nettbanksupport og sperring av kort, samt henvendelser kring skade.

09.00 - 23.00 alle dagar.

Ny styreleiar i Tysnes Sparebank

Ny styreleiar

Etter at Leif Magne Hovland gjekk av etter maksimal tid i tillitsverv i banken vart rektor ved Uggdal Skule, Bente Raknes, vald som ny styreleiar for perioden 2018 – 2020.

 

Bente Raknes har hatt tillitsverv i banken sidan 2007 – dei siste åra som nestleiar i styret.

 

”Eg er stolt og audmjuk over den oppgåva som eg har fått som ny styreleiar” seier Bente Raknes. ”Banken er i god utvikling i ei verd som er i omstilling – det gjev banken mange utfordringar som må løysast i tida som kjem.”

 

Du kan lese heile pressemeldinga her.

Tysnes Sparebank med solid årsresultat for 2017

Tysnes Sparebank offentleggjer årsrekneskapen for 2017

Styret godkjente 21. februar 2018 årsrekneskapet for 2017. Resultat før skatt er 22,9 millionar kroner, ei betring på 5,9 millionar kroner samanlikna med 2016.

 

Resultat etter skatt betyr ei årleg eigenkapitalavkastning på om lag 7,8 prosent. For eigarar av banken sine eigenkapitalbevis er dette ei særs god avkastning med låg risiko.

 

Du kan lese heile pressemeldinga her

Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.

Gode råd

Opningstider og adresser

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank