Solid årsresultat i 2018

Tysnes Sparebank har lagt fram eit solid årsresultat for 2018 med eit oppnådd resultat før skatt på 31,2 millionar kroner. Det er heile 8,4 millionar kroner betre enn tilsvarande resultat for året 2017. Dette resultatet gjev ei avkastning på eigenkapitalen på 9,2 %.

 

"Det å vera personleg og nær kundane samstundes som kunden får moderne digitale løysingar, er eit konsept som har vorte godt motteke i alle aldersgrupper" seier banksjef Dag Sandstå

 

Du kan lese heile pressemeldinga ved å klikke deg inn på overskrifta. 

Bank og eigedomsmeklar flyttar inn i Meierikvarteret

Tysnes Sparebank og Aktiv Eigedomsmekling flytta fredag 18. januar inn i nye og godt synlege lokaler i Meierikvarteret i Leirvik sentrum.

”Det er med gleda me no kan tilby våre kundar og tilsette topp moderne lokale med enkel tilkomst” seier banksjef Dag Sandstå i Tysnes Sparebank.

Det var styreleiar Bente Raknes i Tysnes Sparebank som stod for den offisielle markeringa av dei nye lokala.

”Me er glade for at kundane på Stord har teke så godt i mot vårt lokalbankkonsept. Dette saman med godt samarbeid med eigedomsmeklarane gjev eit fantastisk utgangspunkt for vekst i åra som kjem” uttalar styreleiaren.

Noreg sine mest nøgde forsikringskundar

Har du forsikringane dine i selskapet med Noreg sine mest nøgde kundar? Måling gjennomført for forsikringsbransjen viser at Eika Forsikring har dei mest lojale og tilfredse kundane på skadeforsikring.

Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.
Vellykka miniseminar for nettbank og mobilbank

Vellykka miniseminar for nettbank og mobilbank

Tysdag 16. oktober avholdt banken eit vellykka miniseminar kring nettbank og mobilbank.

Me vil takka dei frammøtte for deira iver til å lære, og for eit kjekt seminar.

Om du eller nokon du kjenner ynskjer opplæring, ta kontakt med oss i lokalbanken din!

Utdeling av gåver til allmennyttige føremål

Behandlinga av søknader til «gåver til allmennyttig føremål» er no ferdig.

Me takkar for alle søknadane me har fått, banken synes det er kjekt å kunne støtta så mange lokale lag og organisasjonar. I år har banken utbetalt totalt kr. 210.133,-.
Beløpa er fastsatt etter ulike kriterier som blant anna antall medlemmer, bygg og liknande. Nokre av gåvesøknadane inneheld ein ekstra søknad til spesielle aktivitetar og investeringar. Banken har valgt å utdele ekstra til 6 slike søknadar i år.

Me ynskjer laga og organisasjonane lukka til vidare i 2018 og håpar at gåva frå Tysnes Sparebank kan bidra til noko verdiskapande!


Gode råd

Opningstider og adresser

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank