Velkomen til Tysnes Sparebank

Opningstider påsken 2020

Her finn du bankens opningstider for påsken 2020.

Spanderer middag

Tysnes Sparebank vil saman med Haaheim Gaard spandera middag på alle tysnesingar over 70 år

Med kunden i fokus

Mange er uroa for økonomien sin i desse dagar.
Me i Tysnes Sparebank ynskjer å hjelpa folk og bedrifter gjennom krisa.

 

dag framfor banken

Tysnes Sparebank set ned renta

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån på bakgrunn av den usikre situasjonen som har oppstått i samband med Koronavirus-utbrotet.

Endring i disponering av overskudd 2019

Finanstilsynet oppfordrar styrene i dei norske finansinstitusjonane å revurdere utbyttebetalingar og andre utdelingar. Styret vedtok på styremøte 17. mars 2020 å endre vedtatt disponering av resultatet for 2019.

Koronasmitten spreier seg - banken stengjer for fysiske kundebesøk

Tysnes Sparebank følgjer myndighetene si oppmoding om at alle må ta sitt ansvar for å hindre spreiing. Banken stengjer difor for fysiske kundebesøk frå og med fredag 13.mars. Utover dette vil banken holde normal drift. Les meir her korleis du når oss og kvifor me gjer dette.
dag og oddrun ved kassa

Pressemelding!

Tysnes Sparebank leverte eit solid 4. kvartal i 2019. Les pressemeldinga vår frå banksjef Dag Sandstå her.

Under same tak!

Samarbeidet mellom Aktiv Sunnhordland og Tysnes Sparebank gjev deg tilgang til finansiering, forsikring og eigedomsmekling under same tak!

Saman tilbyr me ultralokal kjennskap samt ein fordelspakke for våre kundar med ein verdi på inntil kr 15.500.

Kva fordelspakken inneheld finn du på denne sida.

Tysnes Sparebank etablerer seg på Halsnøy

Tysnes Sparebank har no saman med bl.a. Aktiv Eiendomsmegling etablert seg på Halsnøy. Her treff du oss i kontor -og møteplasskonseptet "iBanken" på Sæbøvik. Les meir i artikkelen om konseptet "iBanken" og når du treff oss ved å trykke deg inn.

Krav til legitimasjon

Tysnes Sparebank er lovpålagt etter kvitvaskingslova å innhente og kontrollere legitimasjon blant alle våre kunder. På denne sida finn du meir informasjon om kva legitimasjon som må synast fram. 
gruppebilde av ansatte rundt bankbilen

Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.

Opningstider og adresser

Våre prisar

Prisliste for personkundar gjeldande frå 17.04.2019.

Sperr kort

Har du mista eller blitt fråstole kortet ditt?

Ring vår døgnopne sperreteneste
Stop24: (+47) 915 03 850 

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank