Innhald

Eit godt år for Tysnes Sparebank

Tysnes Sparebank offentleggjer i dag årsrekneskapen for 2016

Forstandarskapet i Tysnes Sparebank godkjende på møtet 30. mars 2017 bankens årsrekneskap for 2016.

Resultat av ordinær drift er 16,9 mill. kr. mot 12,6 mill.kr. i 2015.

 

Samla utlån inkludert utlån via Eika Boligkreditt AS har passert 2 milliardar kroner.

Autorisasjonsordninga i Kreditt

Fredag 07. april blei det avholdt eksamen i bankens lokale på Våge. Rådgjevarar og økonomisjef stod til pers for å avlegge kunnskapsprøven i Kreditt for Autoriserte Finansielle Rådgjevar. Sidan 22. februar har kandidatane vært ein del av eit læringsløp fram mot denne dagen. Både på morgontimar, kveldstid og i helger har det blitt arbeida med kompendium og anna læringsmateriell, og det har i perioden blitt gjennomført gode diskusjonar internt. Og når dette kombinerast med eit høgt tempo i arbeidskvardagen elles så er det ekstra kjekt å kunne gratulere samtlege kanditatar med bestått kunnskapsprøve!

Kor lenge kan vi bu sånn?

Plutseleg vert det for liten plass. Og det ekstra soverommet kostar. Snakk med oss. Nokre spørsmål er for store for nettet. Vi kan hjelpa deg å realisera bustadsdraumen.

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane tryggjer du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutseleg i førarseta når det gjeld din eigen økonomi. Kontakt oss for eit møte, så tek vi ein prat om kva det betyr.

Opningstider og adresser

Tilsette i Tysnes Sparebank