Innhald

Har du plass nok til barna, bagasjen og bikkja?

Vi kan hjelpe deg når bilen blir for liten. Søk om billån og få svar med ein gong!

Full kontroll med banken i lomma

Last ned mobilbanken og få ein mykje enklare kvardag.

Fem grunnar til at du bør snakke med banken din

… og at du bør gjere det ofte.

Solid 1. halvår 2016 i Tysnes Sparebank

Tysnes Sparebank offentleggjer halvårsrekneskapen for 2016. Resultatet av ordinær drift er på 9,1 mill. kr. – dette er ei betring på meir enn 30 % samanlikna med same tid i fjor. Dette tilsvarar ei årleg avkastning på eigenkapitalen på ca. 9,9 prosent.

 

Banken har god kapitaldekning, men veksten framover vil medføra behov for auke i rein kjernekapital. Det vil derfor verta vurdert å tilby personar og bedrifter å kjøpa nye eigenkapitalbevis i banken.

Bli med, damer!

Ta med venninnegjengen til vakre Haaheim Gaard på Tysnes - laurdag 10. september kl. 13.00 for champagnelunch med prinsessesalt, litt pensjon og god stemning! 

Påmelding innan 1. september til Siren Simonnes eller Elise Kristiansen, egenandel kr 200,-. 

Meld deg på innan fristen, samt tagg ei god venninne i kommentarfeltet på Facebook på denne linken. De er då med i trekning av ope gåvekort til overnatting på vakre Haaheim Gaard! Vinnarane vert annonsert 10. september.