Innhald

På jakt etter nytt hus eller leilegheit?

Snakk med oss om ditt neste bustadkjøp! Ekstra gode vilkår for unge under 34 år.

Usikker på kor mykje du kan låne?

Prøv lånekalkulatoren vår og sjå kor høgt bustadlån du kan få.

Stor interesse for retta emisjon

Vellukka retta emisjon i Tysnes Sparebank på 36,75 mill.kr.

Tysnes Sparebank har gjennomført ein retta emisjon som styrkjer eigenkapitalen i banken med nye 36,75 millionar kroner. Det er 14 bedrifter og privatpersonar frå regionen som har teikna seg. Teikninga er med atterhald om endeleg godkjenning i bankens forstandarskap og godkjenning frå Finanstilsynet.

”Det har vore ein overveldane interesse for å teikne eigenkapitalbevis i banken” seier banksjef Dag Sandstå.

Tilretteleggjar for emisjonen er meklarhuset Fondsfinans medan advokatfirma Selmer DA har stått for den juridiske bistanden.

Hald deg på vegen i vinter

5 tips til køyring på glatta.

Solid 1. halvår 2016 i Tysnes Sparebank

Tysnes Sparebank offentleggjer halvårsrekneskapen for 2016. Resultatet av ordinær drift er på 9,1 mill. kr. – dette er ei betring på meir enn 30 % samanlikna med same tid i fjor. Dette tilsvarar ei årleg avkastning på eigenkapitalen på ca. 9,9 prosent.

 

Banken har god kapitaldekning, men veksten framover vil medføra behov for auke i rein kjernekapital. Det vil derfor verta vurdert å tilby personar og bedrifter å kjøpa nye eigenkapitalbevis i banken.

- Å spare i fond til barna er det smartaste eg har gjort

- Det er ikkje vanskeleg. Det er veldig morosamt. Og det lønner seg, seier Hege Zezanski og vender seg til alle foreldre som sparer til barna sine.