Innhald

Søk bustadlån i din lokale bank!

Hos oss får du din personlege rådgivar din du kan snakke med, og som kan hjelpe deg når du treng det. Vi er der du er.

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle dei vanlegaste tenestene frå nettbanken. Berre mykje enklare!

Eigarane investerer meir i banken

Vellukka reparasjonsemisjon i Tysnes Sparebank

I løpet av november månad har eksisterande eigarar i Tysnes Sparebank investert nye 5,8 millionar kroner i banken på Tysnes. Det er 75 personar og bedrifter som no har investert i banken.  Teikningane er med atterhald om endeleg godkjenning frå Finanstilsynet.

 

”Det har vore ein overveldane interesse for å teikne eigenkapitalbevis i banken” seier banksjef Dag Sandstå.

Stor interesse for retta emisjon

Vellukka retta emisjon i Tysnes Sparebank på 36,75 mill.kr.

Tysnes Sparebank har gjennomført ein retta emisjon som styrkjer eigenkapitalen i banken med nye 36,75 millionar kroner. Det er 14 bedrifter og privatpersonar frå regionen som har teikna seg. Teikninga er med atterhald om endeleg godkjenning i bankens forstandarskap og godkjenning frå Finanstilsynet.

”Det har vore ein overveldane interesse for å teikne eigenkapitalbevis i banken” seier banksjef Dag Sandstå.

Tilretteleggjar for emisjonen er meklarhuset Fondsfinans medan advokatfirma Selmer DA har stått for den juridiske bistanden.