Velkomen til Tysnes Sparebank

Den gode utviklinga held fram

Tysnes Sparebank leverer eit første halvårsresultat på heile 15,8 millionar kroner på drifta. Samla utlån i banken har no passert 3 milliardar kroner. Dette er om lag ei tredobling av forretningskapitalen i løpet av dei siste 3 åra.

 

«Banken har hatt ei svært god utvikling dei siste åra. Nye kontoretableringar har vore avgjerande for den utviklinga vi har hatt» seier banksjef Dag Sandstå.

 

Du kan lese heile pressemeldinga ved å klikke deg inn på overskrifta. 


 

Me utvider opningstida på telefon!

Frå 06.06.18 kan du ringe oss alle kvardagar frå 07:00 - 23:00, og i helgene frå 09:00 - 23:00.

Me vonar dette vil vere til hjelp for deg som ikkje har så lett for å ringe oss på dagtid.

De vil også merke at det er ny innvalgsmeny når de ringer oss, og denne vil ha litt forskjellige valg ut i frå tidspunktet på dagen.

Vårt telefonnummer er som før, 534 30 300

Noreg sine mest nøgde forsikringskundar

Har du forsikringane dine i selskapet med Noreg sine mest nøgde kundar? Måling gjennomført for forsikringsbransjen viser at Eika Forsikring har dei mest lojale og tilfredse kundane på skadeforsikring.

Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.

Utdeling av gåver til allmennyttige føremål

Behandlinga av søknader til «gåver til allmennyttig føremål» er no ferdig.

Me takkar for alle søknadane me har fått, banken synes det er kjekt å kunne støtta så mange lokale lag og organisasjonar. I år har banken utbetalt totalt kr. 210.133,-.
Beløpa er fastsatt etter ulike kriterier som blant anna antall medlemmer, bygg og liknande. Nokre av gåvesøknadane inneheld ein ekstra søknad til spesielle aktivitetar og investeringar. Banken har valgt å utdele ekstra til 6 slike søknadar i år.

Me ynskjer laga og organisasjonane lukka til vidare i 2018 og håpar at gåva frå Tysnes Sparebank kan bidra til noko verdiskapande!


Ny styreleiar i Tysnes Sparebank

Ny styreleiar

Etter at Leif Magne Hovland gjekk av etter maksimal tid i tillitsverv i banken vart rektor ved Uggdal Skule, Bente Raknes, vald som ny styreleiar for perioden 2018 – 2020.

 

”Eg er stolt og audmjuk over den oppgåva som eg har fått som ny styreleiar” seier Bente Raknes. ”Banken er i god utvikling i ei verd som er i omstilling – det gjev banken mange utfordringar som må løysast i tida som kjem.”

 

Du kan lese heile pressemeldinga her.

Alle veit at det beste kortet er spar

Sparing er ikkje gambling. Det er ei investering i framtida. Har du ein draum, eller eit langsiktig mål om noko du ønskjer deg i framtida? Vi hjelper deg med å få sett pengane i system, og kome i gang med fondssparing.

Gode råd

Opningstider og adresser

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank