Innhald

Vellukka spareseminar

Tysnes Sparebank i samarbeid med Indre Sogn Sparebank og Jernbanepersonalets bank og forsikring gjennomførte eit vellukka spareseminar i Bergen med 140 kundar. På agendaen stod aksjesparekonto, IPS og sparing fond, og på bordet stod Haaheim Gaard for god lokalmat- og drikke.

Kvifor opprette aksjesparekonto?

Sparer du i fond og aksjar bør du samle det i ein aksjesparekonto. Då blir det enklare og meir lønnsamt å spare. Kontoen er gratis og du kan allereie no inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken.

Sparer du nok?

Uansett alder, sparing er den beste idéen i verda. Snakk med oss om sparing i fond.

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Tysnes Sparebank opnar kontor på Stord

Tysnes Sparebank til Stord

Som den einaste frittståande lokalbanken i regionen opplever banken med hovudkontor på Tysnes ein stor vekst.  No utvidar banken med endå eit nytt kontor på Stord.  Kontoret er det 5. kontoret banken etablerer utanfor Tysnes. Banken er no etablert på følgjande stader: Tysnes, Husnes, Rosendal og Odda, Lagunen (Bergen) og no på Stord.

Støtt bygda di, sett innskota dine lokalt!

"Set du pengane dine i bygdebanken, stør du arbeidsliv og tiltak i bygda di". Slik var ordlyden i annonsa vår i 1958, og dette er like gjeldande i dag. Flytt innskota dine til lokalbanken og støtt oppunder nærmiljøet ditt.

Ynskjer du ein prat kring dine innskot?

Tlf: 53430300 eller
post@tysnes-sparebank.no

Opningstider og adresser

Tilsette i Tysnes Sparebank