Boligseminar for unge

Torsdag 3. mai kl. 18 - 20:30 inviterer me deg til boligseminar for unge. Møt Karianne Amlie frå Aktiv Eiendomsmegling, kjent frå Boligjakten på TV3 og Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom i Eika. Dei vil gje deg gode råd som sikrer deg ein god start i jakta på draumebustaden! Meld deg på ved å sende mail til sha@tysnes-sparebank.no.

Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.

Ny styreleiar i Tysnes Sparebank

Ny styreleiar

Etter at Leif Magne Hovland gjekk av etter maksimal tid i tillitsverv i banken vart rektor ved Uggdal Skule, Bente Raknes, vald som ny styreleiar for perioden 2018 – 2020.

 

”Eg er stolt og audmjuk over den oppgåva som eg har fått som ny styreleiar” seier Bente Raknes. ”Banken er i god utvikling i ei verd som er i omstilling – det gjev banken mange utfordringar som må løysast i tida som kjem.”

 

Du kan lese heile pressemeldinga her.

Tysnes Sparebank med solid årsresultat for 2017

Tysnes Sparebank offentleggjer årsrekneskapen for 2017

Styret godkjente 21. februar 2018 årsrekneskapet for 2017. Resultat før skatt er 22,9 millionar kroner, ei betring på 5,9 millionar kroner samanlikna med 2016.

 

Resultat etter skatt betyr ei årleg eigenkapitalavkastning på om lag 7,8 prosent. For eigarar av banken sine eigenkapitalbevis er dette ei særs god avkastning med låg risiko.

 

Du kan lese heile pressemeldinga her

Gode råd

Opningstider og adresser

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank