Innhald

Fondssparing

Sparing i fond gir vanlegvis betre forteneste enn å ha pengane på konto. Vi anbefaler fondssparing for deg som ønskjer å spare langsiktig.
  • Høgare forventa avkastning enn banksparing over tid
  • Erfarne forvaltarar med langsiktig perspektiv
  • Enkelt å følgje med på sparinga og gjere endringar
Vel fond og start sparing

Derfor bør du spare i fond

Sparer du langsiktig på ein sparekonto? Det kan på sikt lønne seg å flytte pengane over til eit fond. I denne filmen får du nokon gode grunnar om kvifor du bør spare i fond.

Start fondssparing på 1-2-3

Med eit par tastetrykk kan du no starte fondssparing i mobilbanken.

Fond - priser