Fondssparing

Passar for deg som vil spare langsiktig, og som ynskjer høgare avkastning enn å ha pengar på konto.
  • Høgare forventa avkastning enn banksparing over tid
  • Erfarne forvaltarar med langsiktig perspektiv
  • Enkelt å følgje med på sparinga og gjere endringar i mobilbanken
Vel fond og start sparing

Sjå og kjøp fond i mobilbanken

Få fullt oversyn over fonda dine, rett i lomma.

Gode råd

Derfor bør du spare i fond

Sparer du langsiktig på ein sparekonto? Det kan på sikt lønne seg å flytte pengane over til eit fond. I denne filmen får du nokon gode grunnar om kvifor du bør spare i fond.

Utsett skatt med aksjesparekonto

Med ein aksjesparekonto kan du samle alle aksjefonda og dei børsnoterte aksjane dine på ein stad. Du kan byte mellom ulike fond og aksjar utan å skatte av gevinsten. Det er først når du har teke ut meir pengar av aksjesparekontoen enn du har satt inn, at du må betale skatt.

Pensjonssparing med skattefordel (IPS)

Spar inntil 40 000 kroner kvart år – og få 23 prosent av sparesummen i frådrag på skatten. Pengane kan brukas frå fylde 62 år.

Nyttig informasjon om fonda våre

Fond - priser

Langsiktig sparing i fond

Med langsiktig sparing meiner vi 10 år og lenger.  Her er nokre eksempel på kor mykje du kunne spart. Kor gammal var du for 10 år sidan? Om du hadde hatt desse pengane no, kva ville du brukt dei til?