Resultater:

Den norske aksjeporteføljen hadde i juli måned en positiv avkastning på 6,96%. Resultatet er 0,38% svakere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 7,35%. Hittil i år har fondet en absolutt avkastning på -1,95% hvilket vil si at Eika Norge ligger 0,54% bak sin referanseindeks.

Vi minner igjen om at Eika Norge har valgt å ekskludere Kongsberg Gruppen fra sitt investeringsunivers grunnet sin eksponering mot global våpenvirksomhet. Denne aksjen er opp 30% hittil i år og reduserer fondets meravkastning med 0,53%. Justert for Kongsberg Gruppen er den norske aksjeporteføljen 0,01% foran sin referanseindeks – OSEFX.

Markedsutvikling:

I kjølvannet av rentehevingene i juni måned hentet børsene seg noe inn i juli. USAs sentralbank satte opp styringsrenten med ytterligere 0,75%, mens den europeiske sentralbanken (ECB) fulgte opp med 0,50%. Til tross for stadig tiltagende inflasjon klarer Oslo Børs seg bra i dagens klima grunnet sin Olje, Energi og Råvareeksponering. Usikkerhet rundt Russland-Ukraina konflikten har økt fokuset på energisikring i Europa hvilket har trigget en høy olje- og gasspris.

Da Equinor er det energiselskapet på Oslo Børs som er mest eksponert mot gass har dette blitt en favoritt blant norske investorer og mange har valgt denne aksjen istedenfor Kjell Inge Røkkes Aker BP. Equinor endte derfor opp 9,15% mens Aker BP endte ned 1,59% i juli måned. Etter en hard korreksjon i juni måned hentet Norsk Hydro seg inn i juli, aksjen endte opp 16,06%. Vi opplevde også at investorer var mer risikovillige i juli måned enn i juni.

I tillegg til noe svake tall for andre kvartal, resulterte dette i svak kursutvikling for de defensive aksjene. Telenor og Telia endte derfor henholdsvis ned 11,91% og 6,79%.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.