Vi samarbeider med Aktiv Eiendomsmegling

Vi samarbeider med Aktiv Eiendomsmegling

Det er mykje spenning knytt til det å kjøpe og selja bustad. For dei fleste er det jo den største økonomiske  investeringa ein gjer i livet. Vi kan hjelpe til slik at prosessen blir trygg og enkel for deg, og gjennom samarbeidet vårt med Aktiv hjelper vi deg gjennom heile bustadreisa. 

Vi kjenner deg og historia di, og saman kan vi ta den viktige samtalen rundt langsiktigheit og økonomi. Våre meklarar i Aktiv støttar deg rundt kjøp og sal, og sørgjer for at dette skjer på ein trygg og god måte. 

Saman leier vi deg gjennom ei god og trygg bustadreise!

Aktuelle produkt

Vi hjelper deg inn på bustadmarknaden!

Om du vurderer å kjøpe ny bustad er det lurt å ta ein prat med oss i banken så tidleg som mogeleg. Vi samarbeider med Aktiv Eiendomsmegling og kan derfor hjelpe deg gjennom heile prosessen.

  • Kor mykje kan du låne?
  • Kva bør du sjekke når du er på visning?
  • Korleis bør du gå fram når du skal i bodrunden?
  • Korleis sikrar du ei god framtid i det nye huset ditt?

Snakk med oss, vi hjelper deg å realisere bustaddraumen!