Innhald

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane tryggjer du deg og flokken din.

Eg følar meg ung

Flytte til eigen bustad

Det er stort å skaffe seg eigen bustad for første gong og skulle flytte for seg sjølv. Det er på mange måtar no livet som vaksen verkeleg begynnar.

Begynne å jobbe

Anten du søkjer din første jobb – eller akkurat har fått den – inneber det ein heilt ny fase i livet. Du får meir pengar mellom hendene, meir ansvar, større forpliktingar. Vi hjelper deg gjerne eit skritt på vegen.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutseleg i førarseta når det gjeld din eigen økonomi. Kontakt oss for eit møte, så tek vi ein prat om kva det betyr.

Studera

Det er spennande å vere student. Du får nye venner og erfaringar. Kanskje treng du også nokon gode økonomiske råd? Vi hjelper deg gjerne dersom du treng hjelp til å planleggje anten studietid eller framtid.

Bedrift