Individuell pensjonssparing (IPS)

No kan du spara inntil 40 000 kroner i året og få ein skatteutsetjing på inntil 8 800 kroner! I den nye ordninga er heile sparesaldoen din unnateken formueskatt – og du betalar heller ikkje skatt på avkastninga i spareperioden. Skatt betaler du først når midlane blir tekne ut av kontoen.
  • Du får inntil 8 800 kroner i skatteutsetjing kvart år
  • Du kan fritt endre eller stoppe sparinga undervegs
  • Du kan ta ut pengane frå og med fylde 62 år
Opprett IPS i mobilbanken
  • IPS er eiga sparing til pensjon og ei forkorting for individuell pensjonssparing.
  • Maksimal sparesum per år er 40 000 kroner.
  • Årleg skatteutsetjing på 22%, 8 800 kroner dersom du årleg sparer høgaste mogeleg sparesum.
  • Pengane er bundne fram til pensjonsalderen.
  • Kan tidlegast utbetalast frå du er 62 år.
  • Utbetaling kan minimum skje over 10 år, minst til du er 80 år.

Kor mykje får du i pensjon?

Prøv vår pensjonskalkulator og sjå kor mykje du får i pensjon.