Innhald

Aksjesparekonto

Sparer du i fond og aksjar bør du samle det i ein aksjesparekonto. Då blir det enklare og meir lønnsamt å spare. Kontoen er gratis og du kan inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken.
  • Utsett skatt på gevinst når du bytter fond
  • Ta ut innskote beløp utan å skatte
  • Samle fonda og aksjane dine på ein stad

Utsett skatt med aksjesparekonto

Med ein aksjesparekonto kan du byte mellom ulike aksjefond og aksjar utan å skatte av gevinsten. Det er fyrst når du har teke ut meir pengar av aksjesparekontoen enn du har sett inn, at du må betale skatt. 

Ofte stilte spørsmål