Aksjesparekonto

Samle aksjefonda dine i ein aksjesparekonto hos oss og få skattefordelar. Kontoen er gratis og det er enkelt å opprette han i Smartspar-appen.
  • Ta ut heile beløpet du har satt inn utan å skatte
  • Sel eller bytt aksjefond utan å skatte undervegs
  • Samle fonda og aksjane dine på ein stad

Last ned Smartspar og opprett aksjesparekonto

Appstore logo
   
Google Play logo

Kven passar aksjesparekonto for

Aksjesparekonto passar for deg som:

  • Sparer i aksjefond
  • Har gevinst på sparinga
  • Ønskjer å kunne endre eller selje aksjefond utan å betale skatt - skatten kjem fyrst når du tek gevinsten ut av kontoen.
  • Vil ta ut pengane du har sett inn utan å betale skatt
  • Er ein heilt vanleg småsparar - du treng ikkje vere proff for å få skattefordelar

Dette spør mange om

Spørsmål og svar om aksjesparekonto