Feil i Finansavisen

Det er feil informasjons om kurs utviklingen i Tysnes Sparebank sine eigenkapitalbevis i Finansavisen, 16. januar 2018. Siste omsetningskurs for ISIN-nummer 001 0731615 er 155,50 og for ISIN-nummer 001 0810120 er siste omsatte kurs 106,00.

Eigenkapitalbevis