Bustadlån for unge

Er du på jakt etter den første bustaden din? Det er eit stort og spennande steig – og blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Kontakt oss for ein prat, så ser vi på kva moglegheiter du har og hjelper deg i gong!
  • Banken si beste rente
  • Lågare krav til eigenkapital
  • Få din eigen rådgivar
Søk om bustadlån

Tysnes Ungdomslån - TUL

Kjøp av din første bustad er blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Med Tysnes Ungdomslån kan du låne opp til 85 % av kjøpesummen til den lågaste renta vår. Kravet til eigenkapital er dermed lågare enn ved ordinært bustadlån.

  • Tysnes Ungdomslån er for deg som er i alderen 18 - 33 år.
  • Er de to som låner, er det alderen på den yngste som gjeld.
  • Du får banken si beste rente.
  • Du kan refinansiere så mange gonger du vil, med same gode vilkår, inntil fylte 34 år.

Tysnes Ungdomslån

Nominell rente Effektiv rente
Innafor 85% 2,85% * 2,97% **
Termingebyr Kr 65,-
Etableringsgebyr Frå kr 2.500,-
Depotgebyr Frå kr 1.000,-  
Tinglysingsgebyr sjølveigarbustad Kr 525,- pr. pantedokument  
Tinglysingsgebyr andelsbustad Kr 430,- pr. pantedokument  
Endringsgebyr Frå kr 1.000,--  

* Forutsett heilkundebetingelser
** Priseksempel: Effektiv rente 2,97%. 2 millioner over 25 år. Totalt 2.822.262 kr

Gjeld inntil fylte 34 år.

Ofte stilte spørsmål