Bustadlån for unge

Er du på jakt etter den første bustaden din? Det er eit stort og spennande steig – og blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Med bustadlån for unge kan du låna opp til 85% av kjøpesummen til vår beste rente. Snakk med oss om kva for mogelegheiter du har og la oss hjelpa deg i gang med bustadsdraumen og inn på bustadsmarknaden.
  • Banken si beste rente
  • Lågare krav til eigenkapital
  • Få din eigen rådgivar
Søk om bustadlån

Tysnes Ungdomslån - TUL

Kjøp av din første bustad er blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Med Tysnes Ungdomslån kan du låne opp til 85 % av kjøpesummen til den lågaste renta vår. Kravet til eigenkapital er dermed lågare enn ved ordinært bustadlån.

  • Tysnes Ungdomslån er for deg som er i alderen 18 - 33 år.
  • Er de to som låner, er det alderen på den yngste som gjeld.
  • Du får banken si beste rente.
  • Du kan refinansiere så mange gonger du vil, med same gode vilkår, inntil fylte 34 år.

Tysnes Ungdomslån

Nominell rente Effektiv rente
Innafor 85% 2,50% * 2,60% **
Termingebyr Kr 65,-
Etableringsgebyr Kr 1.500,-
Tinglysingsgebyr sjølveigarbustad Kr 525,- pr. pantedokument  
Tinglysingsgebyr andelsbustad Kr 430,- pr. pantedokument  
Endringsgebyr Kr 500,-  

* Forutsett heilkundebetingelser
** Priseksempel: Effektiv rente 2,60%. 2 millioner over 25 år. Totalt 2.713.465 kr

Gjeld inntil fylte 34 år.

Finansieringsbevis

Provet på at du kan vere med i bodrunden utan forbehold om finansiering.

Ofte stilte spørsmål