Veteranbilforsikring

Du kan velje mellom ansvarsforsikring, brann- og tjuveri eller kasko, avhengig av kva dekning du vil ha.
  • Personbil, lastebil, moped eller motorsykkel over 30 år kan forsikrast som veterankøyretøy
  • Veghjelp dekte under kasko
  • Entusiastbilar med spesielle verdiar kan også forsikrast utan å vere 30 år
Kontakt meg om veteranbilforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Finn det alternativet som passar deg og behovet ditt best.
Kasko Brann/tjuveri Ansvar
Fastmontert utstyr
Trygningsutrustning
Skade på køyretøy
Redning fra veg     
Tjuveri

Brann

Bagasje inntil 5000 kroner   √   √   
Ulukke*


Rettshjelp


Ansvar


*Eiga forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativ.

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Det blir stilt følgjande krav til veterankøyretøy:

  • Køyretøyet kan berre brukast til treff, stemnar, utstillingar eller søndagsturer.
  • Køyretøyet må vere i originalstand eller restaurert utan vesentleg ombygging.
  • Du som kunde må ha ei ordinær bilforsikring hos oss i tillegg.