UNG-forsikring

Vi har samla våre beste forsikringar til deg under 34 år. Med vår innbu-, reise- og ulykkesforsikring er du godt sikra heime og på reise.
  • Innbu Pluss dekkjer blant anna innbu inntil 500.000 kroner
  • Reise Pluss har inkludert avbestillingsforsikring og ingen eigendel ved skade
  • Ulykkesforsikring med erstatning på inntil en million kroner
Sjekk pris og kjøp UNG-forsikring

Dette blir dekt av UNG-forsikringa

Berre ein av tre unge har innbuforsikring

Berre ein av tre i alderen 18 - 29 år har innbuforsikring. Utan grunnleggjande forsikringar som reise og innbu kan du risikere å hamne i store økonomiske problem dersom noko skjer.

Det er gruppa som nett har flytt heimanfrå som er mest utsett. Dette skuldast i stor grad at dei trur dei stadig er forsikra gjennom foreldre, og ikkje er klar over at dei treng eiga forsikring. Det er også mange som trur det er dyrt og komplisert å kjøpe forsikring og derfor lèt vere å gjere det. 

Hos oss kan du enkelt kjøpe alt du treng i ein og same pakke!

Bil for fyrste gong?

Hos oss får ungdom ei ekstra gunstig bilforsikring. Vi gir deg 50 % startbonus på bilforsikringa første gong du forsikrar din private bil hos oss.

Ein annan fordel du som ungdom får hos oss er at vi tilbakebetaler 
5.000 kroner dersom du har kjøpt bilforsikring før fylte 23 år hos oss, og køyrer skadefritt i 5 år.