Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. Ei uføreforsikring sikrar deg ein tryggare økonomisk kvardag dersom du skulle bli ein del av statistikken. Snakk med oss om kva løysing som passar best for deg.
  • Sikrar deg økonomisk dersom du skulle bli varig arbeidsufør
  • Vel mellom Uførekapital, Uførekapital med forskotering eller 4 års uførerente
  • Kan kjøpast frå fylte 18 år, og opp til 50 år. Gjeld fram til fylte 60 år
Kontakt meg om Uføreforsikring

Korleis klarer du deg dersom du blir ufør?

Om forsikringa

Uføreforsikring

Kva skjer dersom du blir ufør?

Gode råd

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.