Reiseforsikring

Vår reise- og avbestillingsforsikring gjeld med ein gong du går ut av døra heime. Den dekkjer det økonomiske tapet ved sjukdom, tjuveri eller forseinkingar når du er på tur. Ei god reiseforsikring er noko av det viktigaste på pakkelista.
  • Forsikringa gjeld både ferie og jobbreiser inntil 77 dagar
  • Dekkjer heimtransport og behandlingsutgifter ved sjukdom og ulukke
  • Ulukkes- og avbestillingsforsikring er inkludert
Sjekk pris og kjøp forsikring

Kva forsikring passar for deg?

Hos oss kan du velje mellom Reise og Reise Pluss. Sjå kva som passar deg best. 
Reise Pluss Reise
Actionfylte aktivitetar (fjellklatring, isklatring, off-pist, kiting og downhill på sykkel)

Avbestilling - ubegrensa sum

Bagasje - ubegrensa sum

Ingen eigendel ved skade

Sykkel - utvida sum til 40 000 kroner per skadetilfelle

 

Utvida sum på enkeltgjenstandar til 40 000

 

Avbestilling inntil 50 000 for enkelperson og 100 000 for familie per skadetilfelle

Bagasje inntil 40 000 enkelperson og 120 000 for familie

Heimtransport og behandlingsutgifter ved sjukdom og ulukke  


Enkeltgjenstandar inntil 10 000

Sykkel inntil 10 000 per skadetilfelle

Ulukkesforsikring

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår.

Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg