Motorsykkelforsikring

Eig du lett eller tung motorsykkel, kan du forsikre den hos oss.
  • Kasko dekkjer fastmontert utstyr, dekor og spesiallakk inntil kr 20 000
  • Du får rabattert pris dersom eigar er den same som fører eller sambuar/ektefelle
  • FG-godkjent lås gir lågare eigendel ved tjuveri, det same gir godkjent alarm
Kontakt meg om motorsykkelforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og ditt behov best.
Kasko Brann/tjuveri Ansvar
Fastmontert tilleggsutstyr

Sikkerheitsutrustning

Redning/veghjelp

Skade på køyretøy

Leigebil/leige-MC inntil 14 dagar ved erstatningsmessig kaskoskade      
Tjuveri

Brann

Bagasje inntil 5000 kroner  √   √   
Ulukke*

Rettshjelp

Ansvar

*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa. 


Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Trafikkforsikringsavgift?

Her besvarer vi dei ofte stilte spørsmåla rundt endringa.