Meld skade

Du kan enkelt melde skade ved å finne skadekategorien din i menyen under. Her kan du også ettersende vedlegg, informasjon eller spørsmål i ei pågåande skadesak.

Hva vil du melde skade på?

Treng du hjelp?

Telefonnummer for ulike skadetypar

  • Skade- og Personforsikring: (+47) 915 03 850 - Eika Forsikring 
  • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
  • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring 

Informasjon om skadeoppgjeret

Ved eit skadeoppgjer kan det dukka opp ein del spørsmål. Her finn du nyttig informasjon om korleis du bør gå fram når du melder ein skade, og dessutan bakgrunnen for oppgjeret ditt