Eika Pluss

For berre 499 kroner i månaden får du ein forsikringspakke som dekkjer dine grunnleggjande behov for tryggleik uansett kvar du er i livet. Det skal vera enkelt for deg å vera trygg.
  • Sikrar deg, dine og ditt i ein pakke
  • Vår beste innbuforsikring med uavgrensa forsikringssum
  • Svært gunstig pris
Kontakt meg om Eika Pluss

Synes du det vanskeleg å vite kva du bør forsikra?

Vi har satt saman ein forsikringspakke som dekkjer dei viktigaste behova du har for tryggleik.

Anten du er i ei etableringsfase, har stifta familie eller har kome eit stykkje vidare i livet gir Eika Pluss deg grunnpakken med dei beste og mest relevante forsikringane for deg.

Dine viktigaste forsikringar samla

Eika Pluss inneheld

Fast månadspris

1 vaksen - 499 kroner i månaden 2 vaksne - 759 kroner i månaden

Barn er dekka under foreldra sin forsikring inntil fylte 20 år. Barn er ikkje dekka av Helseforsikringa. 

Ved kjøp av Eika Pluss får du inntil 25 % rabatt på bil- og husforsikring i tillegg.

Innmelding av sak - Helseforsikring

Meld skade

Skadebehandling av forsikringssakar for Eika Pluss si Helseforsikring behandles av Falck Helse. 

Meld skade elektronisk på en sikker og rask måte.  

Kontaktinformasjon Falck Helse AS
Telefon: 21897535
E-post: eika@falck.com
NB! ikkje send sensitive opplysningar i e-post. 

Gode råd

Nyhende: Eika Pluss - dine viktigste forsikringar samla

Synes du det er vanskeleg å vite kva du bør forsikra? Det forstår vi veldig godt.