Eika Pluss

For berre 499 kroner i månaden får du ein forsikringspakke som dekkjer dine grunnleggjande behov for tryggleik uansett kvar du er i livet. Det skal vera enkelt for deg å vera trygg.
  • Sikrar deg, dine og ditt i ein pakke
  • Vår beste innbuforsikring med uavgrensa forsikringssum
  • Svært gunstig pris
Kontakt meg om Eika Pluss

Synes du det vanskeleg å vite kva du bør forsikra?

Anten du er i ei etableringsfase, har stifta familie eller har kome eit stykkje vidare i livet gir Eika Pluss deg grunnpakken med dei beste og mest relevante forsikringane for deg.

Dine viktigaste forsikringar samla

Eika Pluss inneheld

Fast månadspris

1 vaksen - 499 kroner i månaden 2 vaksne - 759 kroner i månaden

Eika Pluss kan kjøpast fra 18 - 59 år, men du kan ha forsikringspakka livet ut. Barn er dekka under foreldra sin forsikring inntil fylte 20 år. Barn er ikkje dekka av Helseforsikringa. 

Ved kjøp av Eika Pluss får du inntil 25 % rabatt på bil- og husforsikring i tillegg.

Innmelding av sak - Helseforsikring

Meld skade

Skadebehandling av forsikringssakar for Eika Pluss si Helseforsikring behandles av Falck Helse. 

Meld skade elektronisk på en sikker og rask måte.  

Kontaktinformasjon Falck Helse AS
Telefon: 21897535
E-post: eika@falck.com
NB! ikkje send sensitive opplysningar i e-post. 

Gode råd

Man og dame eskimokyss

Eika Pluss - dine viktigste forsikringar samla

Synes du det er vanskeleg å vite kva du bør forsikra? Det forstår vi veldig godt.