Droneforsikring

Forsikring for mindre dronar som blir flydd for hobby/rekreasjon i open kategori. Dette inneber små ubemanna luftfartøy (RPAS).
  • Inkluderer ansvarsforsikring på 750 000 SDR i medhald av EC785/2004
  • Tilbehøyr og delar med inntil 10 000 kroner
  • Rettshjelp er inkludert
Kontakt meg om droneforsikring
Hos oss kan du velje mellom Bakkekasko og Droneansvar. Sjå kva som passar deg best. 

 

Bakkekasko Droneansvar
Tilbehøyr inntil 10 000 kroner    
Transportskadar


Brann-, vatn- og tjuveriskadar

Rettshjelp

Ansvar (EC785/2004)

Forsikringa kan utvidast til å gjelde tilleggsutstyr som for eksempel kamera.

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår.
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!