Bubilforsikring

Eig du bubil eller caravan, kan du forsikre den hos oss.
  • Bubil Pluss dekkjer campinglausøyre inntil kr 100 000
  • Bobil Pluss dekkjer utgifter til overnatting og leigebil i samanheng med ferieavbrot
  • Bubil Pluss dekkjer maskinskade inntil bilen er 10 år og/eller 200 000 køyrde km
Kontakt meg om bobilforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og ditt behov best.
Bobil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Fastmontert utstyr inntil 50 000 kroner

Ferieavbrot

Lausøyre inntil 100 000 kroner

Maskinskade inntil 10 år og/eller 200 000 kjørte km

Maskinskade inntil 6 år og/eller 60 000 kjørte km

Ekstrautstyr

Glasskade over 30 000 kroner

Lausøyre inntil 20 000 kroner

Skade på køyretøy

Redning/veghjelp

Tjuveri

Brann

Ulukke*

Rettshjelp

Ansvar

*Eigen forsikring som kan kjøpst eit tillegg på alle forsikringsalternativa. 

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Bubilforsikring Pluss

Bobil Pluss er vårt beste forsikringsalternativ for bubil og caravan. I tillegg til alt det vanlege bubilforsikringa omfattar, dekkjer Bobil Pluss maskinskade i inntil ti år, eller fram til bilen har køyrt 200.000 km.

I tillegg dekkjer ho blant anna:

  • utgifter til overnatting og leigebil i samband med ferieavbrot
  • lausøyre med inntil 100.000 kroner