Båtforsikring

Fritidsbåtar registrerte i Småbåtregisteret eller Securmark kan forsikrast hos oss.
  • Kasko dekkjer bla. samanstøyt, kantring, søkking og transport i Europa
  • Båt Pluss dekkjer skade på eller tap av lausøyre og jolle med inntil kr 30 000
  • Maskinskade dekkjer brotskadar i den maskinelle utrustinga til båten
Kontakt meg om båtforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og ditt behov best.

Båt Pluss Maskinskade Kasko Brann/tyveri
Oppslagsutstyr inntil 15 000 kroner

Fastmontert utstyr

Lausøyre inntil 30 000 kroner

Joller m/ motor 30 000 kroner

Ekstrautgifter ved henting av båt med personskade

Skadar på drivstoffsystem 

Avbruddsforsikring for erstatningsmessig brann/tjuveriskade

Erstatning overnatting ved reparasjon

Bruddskader i maskinell utrustning        
Skade på tilbehør 

Transport av skadd båt

Redning

Bergelønn

Tjuveri

Brann

Ulukke*

Ansvar

*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa.

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår.
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Her finner du direkte link til Småbåtregisteret.