Innhald

Barneforsikring

Barna er noko av det mest dyrebare vi har. Ei barne- og ungdomsforsikring sikrar dei økonomisk dersom noko uventa skulle skje.
  • Kombinert sjukdoms- og ulykkesforsikring
  • Dekkjer behandlingsutgifter ved alvorleg sjukdom
  • Forsikringa kostar berre 180 kr per månad

Dette blir omfatta av forsikringa di