Den unike lokalbanken

Den unike lokalbanken

Me er den lokale, kompetente og frittståande sparebanken i regionen, og har over lang tid hatt høg kundetilfredshet. Bli kunde i Tysnes Sparebank - så får du oppleva kvifor.

✓ Kva kan du forventa av oss?

Alt me gjer i banken styres frå våre verdiar "VET":

Verdiskapande:
Me skapar verdiar for våre kundar, tilsette, samfunnet og eigarar.

Engasjerte: Me er engasjert i kvar enkelt kunde, engasjert i våre medarbeidarar og vårt lokalsamfunn.

Tilgjengeleg: Me skal vera tilgjengeleg for våre kundar. Du har ein personleg rådgjevar som du kan kontakte når behovet oppstår. Me har eit kundesenter som du kan kontakte på telefon fram til kl. 23.00 kvar eineste dag.

Opningstider og adresser

Kontakt oss

Ver vennlig å fyll ut namn
Ver vennlig å legg igjen ei melding
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Ver vennleg å skriv inn ei gyldig e-postadresse