Fjørfe

Fjørfeforsikringa sikrar økonomien for deg som driv med fjørfeproduksjon.
  • Dekkjer avbrotstap som følgje av sjukdom
  • Gjeld også om styresmakter pålegg restriksjonar eller nedslakting
  • Erstattar dei økonomiske tapa ved sjukdom, ulukke eller død som gjer at produksjonen blir redusert

Om forsikringa

Fjørfeforsikring

  • Sikrar bonden mot store økonomiske tap dersom sjukdom eller ulukke fører til at dyr døyr, produksjonen blir vesentleg redusert eller myndigheitene pålegg restriksjonar/nedslakting.
  • Sikrar økonomien i produksjonar som er sårbare for sjukdom.
  • Inga begrensning av selskapet sin samla erstatningsutbetaling.

Meld skade

Hos oss melder du skade på landbruksforsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Gode råd

Meir ekstremvær i vente

Norske bønder kan vente seg fleire ekstreme tørkesomrar, men også meir ekstremnedbør, meiner klimaekspertar.

Styr unna batteritrøbbel

Kulden gir mange bileigarar ei ekstra utfordring, og då gjerne i form av startproblem. Ein ekstra batterisjekk kan forhindre at du blir ståande med ein bil som ikkje går ein kald vinterdag.