Innhald

Vipps Bedrift

Vipps er perfekt anten du har ei større bedrift eller driv innsamling til idrettslaget. Kundane dine får eit enkelt alternativ til kort og kontantar, og du får pengar rett inn på konto.

Vipps Faktura

Med Vipps Faktura kan kundane dine betale faktura når og kvar dei vil. Du får kjappare innbetalingar og betre likviditet.