Betalingsterminal

Skal du ta imot betaling frå kundar treng du ein betalingsterminal. Vi har løysingar for fysiske butikkar og nettbutikkar.
 • Oppgjeret er på konto seinast neste yrkedag
 • Få pengane rett inn på driftskontoen
 • Løysingar tilpassa ditt behov
Kontakt meg om betalingsterminal

Dette er betalingsterminal

Du kan både leige og kjøpe betalingsterminalar gjennom vår samarbeidspartnar Nets.  Som standard set vi opp ei avtale om kortbetaling med BankAxept, men vi kan også setje opp ei avtale for å ta imot betaling frå Visa og MasterCard.

 • Systema tek alle typar terminalar

 • Oppgjeret kjem på konto seinest neste yrkedag

 • Faktura blir køyrt 3. yrkedag kvar månad

 • Kjøp eller leig betalingsterminal tilpassa di bedrift

Slik bestiller du betalingsterminal til butikken din

 • Trykk på knappen for å gå til bestillingsskjema hos Nets

 • Legg inn kontaktdetaljar

 • Legg inn bank og namn på kontaktpersonen din i bank

 • Du blir kontakta av Nets innan kort tid

Har du nettbutikk?

Sel du produkt eller tenester på nett, kan du tilby kundane dine å betale via ein netterminal. Vi samarbeider med Nets og kan tilby ulike løysinger som blir tilpassa behova til di bedrift. Sams for løysingane er at dei kan handtere ulike valutaar og at du får pengane rett inn på driftskontoen.