- Når det gjeld å spare pengar, er det ingenting som slår den såkalla vekehandlinga. Ein gjennomsnittsnordmann sparar rundt 1500-2000 kroner månadleg på å samle dagligvarehandlinga til éin dag i veka, seier Christian Vestengen.

Han er finansrådgjevar og senior marknadsansvarleg i Eika Kapitalforvaltning, og held jamnleg føredrag om korleis nordmenn kan få lønna til å rekke litt lenger.

Kva om ein er tom for mjølk på onsdag?

- Hehe, då kjøper ein sjølvsagt meir melk, men prøver å halde seg til det. Så planlegg ein litt betre neste gong. Dette er sjølvsagt sett veldig på spissen, men poenget er at etter måten små sparetiltak kan utgjere store summar, seier Vestengen.

3 døme på enkle sparegrep

  • Dropp cappuccinoen du alltid kjøper på veg til jobb: 40 kroner pr. kopp*230 arbeidsdagar = 9.200 kroner spart i året.
  • Kutt støttemedlemskapen på treningssenteret: 500 kroner pr. månad*12 = 6000 kroner spart i året.
  • Les nyheiter på nett i staden for papiravisa: 20 kroner*365 dagar = 7.300 kroner spart i året.

Sparing realiserer draumar
Mange opplever «sparing» som noko kjedeleg. Vestengen meiner vi burde vore meir positive til omgrepet.

- Eg er den første til å innrømme at sparing aldri kjem til å bli sett på som sexy. Men vi har dessverre ein tendens til å gløyme kvifor vi legg til side pengar, sier han og utdjupar:

- Vi sparar jo for å realisere draumar. Dei aller fleste planar for framtida inneber ei eller anna form for pengebruk. Det gjeld spesielt dei store hendingane i livet, som bryllaup, konfirmasjonar og storferien med familien, men også dei «små draumene» i kvardagen.

Dei små draumene i kvardagen?

- Som å dra på ein spontan tur til Stockholm, ta med barna til badeland, eller unne seg ei teaterframsyning og restaurantbesøk på ein tirsdagskveld. Det morosame er at ved å spare pengar, har du faktisk råd til å sløse litt innimellom.

Slik kjem du i gang
Ifølge Christian Vestengen er det to hovudmåtar å spare på:

- Den første inngangen er å setje opp ei spareavtale i banken, som gjer at til dømes tusen kroner blir trekte rett til sparekontoen eller fondet kvar månad. Dette gjer litt vondt dei første månadane, men etter kvart vil du tilpasse forbruket ditt slik at du ikkje merkar at du har mindre pengar å rutte med i kvardagen, forklarar finansrådgjevaren.

Og den andre måten?

- Å kutte ned på småkostnadane du har frå dag til dag, eller veke til veke. Start gjerne med å gå inn på nettbanken og sjekk forbruket ditt dei siste tre månadane. Dei fleste får ei aha-oppleving når dei ser totalbeløpet på ulike ting. Sjekk straumrekninga di, og samanlikn med andre leverandørar. Fyll bensin på søndagar, og fyll vassflaska med springvatn i staden for å kjøpe på butikken. Og forresten - kor lang tid har det gått sidan du sjekka prisar på telefonabonnement, spør han retorisk.