Sannsynlegvis må vi tilbake til Vipps sin barndom for å finne svaret. Då appen blei lansert i 2015, blei han brukt til vippsing av småbeløp mellom venner – og det var derfor naturleg å leggje inn det vanlege bankkortet som betalingskort.

Bankkortet kan du godt bruke når du vippsar kompisen din, eller betaler for kaffi og vaflar på loppemarknaden til idrettslaget. Men skal du handle på nett eller føre over større beløp, er det lurare å bruke kredittkortet:

  • Det er tryggare. Belastar du kredittkortet når du vippsar på nett, får du gode reklamasjonsrettar dersom du oppdagar ukjende transaksjonar, eller opplever feil ved leveransen frå butikken.
  • Du har meir kontroll. Når du får tilsendt fakturaen kan du dobbeltsjekke at alt stemmer før du betaler – dermed har du meir kontroll over beløpet som blir trekt. Reiser du mykje med NSB eller Ruter? Då kan du kontrollere reiseutgiftene dine og få ei ekstra betalingsutsetjing på inntil 45 dagar.

Slik legg du til kredittkortet ditt i Vipps:

  1. Trykk på profilbiletet ditt
  2. Trykk på «Ditt kort»
  3. Trykk på «Legg til kort»
  4. Fyll inn kortnummer, utløpsdato og sikkerheitskode
  5. Trykk på «Registrer»

Slik byter du mellom korta:

  • Trykk på VISA- eller Mastercard-logoen, og vel kort før du trykkjer «Send»
  • Dersom du ikkje vel kort, vippsar du frå det kortet du har merkt som favoritt