Du som allereie har tatt i bruk BankID kan nok skrive under på at det er enklare enn å bruke kodebrikka. Med mobilen alltid tilgjengeleg, blir det no unaturleg å ta omvegen om kodebrikka når du skal gjere transaksjonar på nett:

  • Med BankID på mobil slepp du å hugse på kodebrikka når du er på farten.
  • Det er like sikkert som med kodebrikka.
  • Du kan handle trygt på nett og mobil uansett kvar du er.
  • Skal du søkje om lån, endre på skattekortet eller kontakte ei anna offentleg verksemd, held det å bruke BankID på mobil.
  • Med BankID på mobil er du rusta for framtida. Vipps og andre betalingstenester kjem i aukande grad til å kreve BankID på mobil.

Banken din blir rett og slett lettare tilgjengeleg med BankID. Vi i Eika ser at kundar som brukar BankID er meir nøgde med banken sin, enn dei som enno ikkje gjer det. Mange fortel oss at dei ikkje forstår kvifor dei ikkje aktiverte BankID på mobil før. Dessutan er aktiveringa enklare enn nokon gong. 

BankID er trygt og praktisk
BankID blir lagra på SIM-kortet og brukaren kan dermed logge på utan kodebrikke. Du har dermed alle banktenestene tilgjengeleg på mobilen din. BankID er uavhengig av mobiloperatør, og blir aktivert frå nettbanken på nokre få minutt. Og viktigast, det er like sikkert som vanleg BankID – berre mykje enklare.

Berre ver merksam på at nokre mobiloperatørar kan ta seg betalt for bruk av tenesta. Sjekk med din operatør for å sjå om det gjeld deg.

Har du enno ikkje skaffa deg BankID på mobil?
Dersom du har kodebrikke frå Eika, er din BankID på mobil rett rundt hjørnet: