Direkte bankintegrasjon

Med løysinga vår for automatisk betalingsformidling slepp du manuelt arbeid med avstemming av rekneskapen. Betalingsfiler blir direkte overført mellom økonomisystemet og bank og sparer deg for manuelle prosessar.

Stans av nysalg av direkte remittering og direkte bankintegrasjon

Dagens løysing med godkjenning i ERP systemet er for tida under vurdering i forhold til kvitvaskingsloven (§12 og §13). Inntil videre må vi derfor stanse nysalg av direkte remittering og direkte bankintegrasjon inntil ein endelig konklusjon føreligg.

Vi minner om at vi kan motta betalingsfiler i nettbanken vår i følgande formater: BBS-format (dirrem format), telepay og ISO20022.

 

Dette er Direkte bankintegrasjon

Fordelar for deg som kunde:

  • Betalingar godkjent i økonomisystemet blir automatisk sendt til bank for belasting av konto
  • Betalingar med forfall fram i tid vil vere synleg i forfallsregister i nettbanken
  • Innbetalingar blir oppdaterte automatisk for avstemming av kundereskontro
  • Moglegheit for dagleg oppdatering av kontobalanse
  • Løysinga støttar også betaling til utlandet

 

Vi tilbyr for tida integrasjon mot følgjande system

  • Visma.net Autopay (Tripletex, Visma eAccounting, Visma Business, Visma Enterprise, Visma Financials og Visma Global) 
  • ZData (UniMicro, ulike Visma systemer)
  • PowerOfficeGO
  • 24SevenOffice

Ta kontakt med bankrådgivaren din for nærmare informasjon om korleis du kjem i gong. Har du ein rekneskapsførar kan også dei kontakte oss