Søk gåver til ålmennyttige føremål og sponsormidlar

Tysnes Sparebank bidreg årleg med gåver til allmennyttige føremål. Banken er oppteken av å vere til stades i lokalmiljøet, og støtter samfunnet gjennom gåver og anna støtte til idrett, kultur, ideelle organisasjonar og andre samfunnsnyttige føremål.

Gåver til allmennyttige formål

Lag og organisasjonar med føremål til ålmenn nytte må senda søknadskjema til
Tysnes Sparebank, Teiglandsvegen 2, 5680 Tysnes,
eller per epost, innan 26. februar 2020, for å koma med ved utdelinga.

Søknadsskjema finn du på denne lenka.

Søk om sponsormidlar

Banken tek i mot søknader fortløpande. Mail med søknad sendes til post@tysnes-sparebank.no og merkes med "sponsorat". Det er ingen standard søknadsskjema, men nyttig info vil vere:
- Kven søker
- Kor mykje søker de om
- Kvifor søker de

For spørsmål kring sponsorat kan de kontakte: 
- Siren Simonnes (Kvinnherad og Hardanger)
- Gjermund Vik (Stord) 
- Karoline Dalen (Tysnes og øvrig)