Gåver til allmennyttige formål

Lag og organisasjonar med føremål til ålmenn nytte må senda søknadskjema til
Tysnes Sparebank, Teiglandsvegen 2, 5680 Tysnes,
eller per epost, innan 26. februar 2020, for å koma med ved utdelinga.

Søknadsskjema finn du på denne lenka.

Søk om sponsormidlar

Banken tek i mot søknader fortløpande. Mail med søknad sendes til post@tysnes-sparebank.no og merkes med "sponsorat". Det er ingen standard søknadsskjema, men nyttig info vil vere:
- Kven søker
- Kor mykje søker de om
- Kvifor søker de

For spørsmål kring sponsorat kan de kontakte: 
- Siren Simonnes (Kvinnherad og Hardanger)
- Gjermund Vik (Stord) 
- Karoline Dalen (Tysnes og øvrig)