Rammelån

Få ein meir fleksibel kvardag ved å styre lånet ditt sjølv. Med rammelån eller fleksilån kan du sjølv velje når du vil auke eller betale ned på bustadlånet ditt.
  • Vel sjølv når du vil auke eller betale ned på lånet
  • Ingen renter for unytta kreditt
  • Gir stor handlefridom
Søk om rammelån

Eit rammelån blir ofte også kalla for fleksilån eller bustadkreditt. Denne løysinga gjer at du sjølv vel når du vil auke eller betale ned på lånet. For å kunne få eit fleksilån, må du ha garanti innanfor ein fast prosent av bustadverdien, god økonomi og ingen betalingsmerknader. Du står fritt til å bruke pengane innanfor låneramma til det du vil, for eksempel til oppussing eller kjøp av bil.

  • Ingen renter for unytta kreditt.
  • Gir stor handlefridom.
  • Så lenge du er innanfor innvilga låneramme, bestemmer du sjølv når du vil betale avdrag. Men som hovudregel vil vi anbefale faste avdrag kvar månad.

Rammelån

Nominell rente Effektiv rente
Innafor 60% 3,25% * 3,38%**
Termingebyr Kr 65,-
Etableringsgebyr Frå kr 2.500,-
Depotgebyr Frå kr 1.000,-
Tinglysingsgebyr sjølveigarbustad Kr 525,- pr. pantedokument  
Tinglysingsgebyr andelsbustad Kr 430,- pr. pantedokument  
Endringsgebyr Frå kr 1.000,-  

* Forutsett heilkundebetingelser.
** Priseksempel: Effektiv rente 3,38%. 2 millioner over 25 år. Totalt 2.947.561 kr

Ofte stilte spørsmål