Uansett kva planar du har, kan dette vera lurt å hugsa på:

1. Hugs at reiseforsikringa di gjeld i Noreg
Du treng ikkje seia opp reiseforsikringa di sjølv om utenlandsturen går ut i næraste framtid. Hugs at vår helårs reiseforsikring òg er ein ferie- og fritidsforsikring som gjeld så fort du forlèt portstolpen heime, og at ulykkesdekninga gjeld heile døgnet, også heime.

2. Pakk bilen trygt og køyr etter forholda
Vinterferien er ei populær utfartstid og det kan vera mykje trafikk på vegane. Uansett om du skal vera heime eller reisa bort, her finn du gode råd som gjer vinterkøyringa sikrare.

3. Dersom uhellet er ute - meld skade
Du enkelt melde skadde på nettsidene våre eller ved å kontakta oss på telefon: 915 03 815.

4. Hald deg oppdatert på siste nytt frå Helsestyresmaktene
Styresmaktene gir råd basert på dei til kvar tid gjeldande omstende/forhold. Ikkje gløym smittevernreglene. Hald avstand, vask hender og ta vare på kvarandre. Helseinformasjon for befolkninga finn du her. Vi ønsker deg og dine ein riktig god vinterferie!