Inntektsforsikring

Med inntektsforsikring står du sterkare økonomisk dersom du blir ramma av arbeidsløyse, permittering eller kreft. Logg inn i mobilbanken eller nettbanken for å kjøpe forsikringen.
  • Dekkjer både arbeidsløyse, permittering og kreft
  • Ved vondarta kreft vil du motta 500 000 kroner over ein periode
  • Motta månadleg utbetaling etter andre månaden av arbeidsarbeidsløyseperioden
Logg inn og kjøp

Regn ut lønna di dersom du blir arbeidsledig

Kven kan kjøpe inntektsforsikring?

Forsikringa gjeld for dei mellom 18 og 60 år, som har fast jobb minimum 16 timar per veke. 

For å motta ytingar må du vere 100 prosent arbeidsledig eller permittert, og motta dagpengar fra NAV.

I tillegg må du ha hatt eit arbeidsforhold samanhengande i 12 måneder før du blir arbeidsledig eller permittert.

Meld skade

Skadebehandling av forsikringssaker for Inntektsforsikring blir behandla av forsikringsselskapet AXA 

Du kan melde skade elektronisk på ein sikker og rask måte. Her kan du kan laste opp dokument via profilen din og følgje kravet ditt undervegs. 

Kontaktinformasjon AXA
Telefon: 800 37 500
E-post: kundeservice@partners.axa.no 

Gode råd

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.