Hund

Ein hund er gjerne ein del av familien, og ei forsikring kan hjelpe deg å dekkje kostnader som oppstår dersom hunden din blir ramma av sjukdom eller ulukke.
  • Dekkjer utgifter til veterinærbehandling på inntil 60 000 kroner
  • Dekkjer tap av hund når dyret døyr, blir borte eller må avlivast
  • Forsikringa gjeld i heile verda
Kontakt meg om hundeforsikring

Kva forsikring passar for deg?

Hos oss kan du velje mellom Hund eller Hund Pluss. Sjå kva som passar deg best. 

 

Hund Pluss Hund
Tannsjukdomar, tannkjøtsjukdomar, trekking av tilbakeheldt mjølketennar
og tannstillingsfeil som medfører medisinske problem 
   
Kvalpeforsikring    
Vasstrening/rehabilitering


MR/CT (utvida sum Hund Pluss)

Atopi/allergi (utvida sum Hund Pluss)

Utgifter til medisinar og preparat
som veterinæren føreskriv

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Videokonsultasjon med online veterinær

Med hundeforsikring hos oss, får du tre gratis videokonsultasjonar i året hos FirstVet.