Vipps

Vipps fungerar for alle, uansett kva bank du har. Alt du treng er Vipps og mobilnummeret til personen du skal sende pengar til. Vipps gjer kvardagen enklare!
  • Send og ta imot pengar med det same
  • Gjere opp og dele rekningar
  • Byte mellom fleire kort når du handlar
  • Betale faktura

Gode råd