Innhald

Vipps

Vipps fungerar for alle, uansett kva bank du har. Alt du treng er Vipps og mobilnummeret til personen du skal sende pengar til. Vipps gjer kvardagen enklare!
  • Sende og be om pengar
  • Gjere opp og dele rekningar
  • Byte mellom fleire kort når du handlar
  • Betale faktura

Vipps Bedrift

Vipps er perfekt anten du har ei større bedrift eller driv innsamling til idrettslaget. Kundane dine får eit enkelt alternativ til kort og kontantar, og du får pengar rett inn på konto.

Vipps Faktura

Med Vipps Faktura kan kundane dine betale faktura når og kvar dei vil. Du får kjappare innbetalingar og betre likviditet.