Verdikort

Du kjøper verdikortet i banken. Kortet kan kastast når pengane i kortet er brukte opp.

  • Du bestemmer sjølv verdien (200 - 5.000 kroner) og kan sjekke saldo på nett eller via SMS
  • Verdikortet kan brukast i butikkar over heile verda - og til netthandel

Verdikort Pluss

Kjøpas i nettbanken. Kortet har PIN-kode og kan ladast så mange gonger du ønskjer.

  • Oversikt over saldo og kva du har brukt kortet til
  • Kan brukast i butikkar over heile verda - og til netthandel
  • Kortet kan lades og brukas flerie gonger