Cyberforsikring

Med vår Cyberforsikring vernar du noko av den aller viktigaste bedrifta har, bedrifta sitt data og datasystem, mot eventuelle cyberangrep.
  • Kostnadsfri support for kartlegging
  • Gjenoppretting av data og programvare
  • Erstatning ved avbrot
Kontakt meg om Cyberforsikring

Om forsikringa

Cyberforsikring inneheld

  • Kartlegging & gjenoppretting av data og programvare
  • Ansvar ved tap av personopplysingar
  • Konsekvensar ved datainnbrot
  • Erstatning ved avbrot
  • Gjenoppbygging av omdømme ved hjelp av PR-rådgivarar
  • Dataansvar overfor tredjepart
  • Økonomisk tap som følgje av datakriminalitet

Visste du at...

  • 21 prosent har blitt utsett for virus eller malware.
  • 18 prosent har blitt utsett for phising eller anna sosial manipulering.
  • 13 prosent har opplevt forsøk på datainnbrot eller hacking.

Gode råd