Cyberforsikring

Med vår Cyberforsikring vernar du noko av den aller viktigaste bedrifta har, bedrifta sitt data og datasystem, mot eventuelle cyberangrep.
  • Kostnadsfri support for kartlegging
  • Gjenoppretting av data og programvare
  • Erstatning ved avbrot
Kontakt meg om Cyberforsikring

Om forsikringa

Kartlegging & gjenoppretting av data og programvare

Ansvar ved tap av personopplysningar

Konsekvensar ved datainnbrot

Erstatning ved avbrot             
Gjenoppbygge omdømme ved hjelp av PR-rådgivarar
Ansvar etter skade som følgje av forsikra systemer
Økonomisk tap som følgje av datakriminalitet