Nett- og mobilbank

Nettbanken og mobilbanken er tilrettelagt for deg og bedrifta di. Betal rekningar, sjekk saldoen og få oversyn over produkt og tenester
 • Sjekk saldo, transaksjonar og forfallsregister
 • Utfør betalingar til inn- og utland
 • Godkjenn betalingar på farten

Med Nettbank Bedrift kan du

 • Få fullt oversyn over økonomien til bedrifta og tilgang til alle betalingstenester
 • Lese nettpost, hente bilag og kontoutskrifter
 • Få oversyn over forsikringane til bedrifta
 • Integrere nettbanken med lønns- og økonomisystemet til bedrifta
 • Få tilgang til sjølvadministrasjon via administrator
 • Registrere lønsutbetalingar og lage lønslister
 • Ta imot innbetalingar i ei OCR-fil for automatisk bokføring i økonomisystemet
Har du nettbank har du automatisk tilgang til mobilbank også. 

Logg inn i Nettbank

Pålogging med BankID eller BankID på mobil.

Med Mobilbank Bedrift kan du mellom anna

 • Sjekke saldo, transaksjonar og forfallsregister
 • Betale rekninger og godkjenne betalingar på farten
 • Overføre mellom eigne kontoar
 • Få oversyn over forsikringane til bedrifta
 • Bestille Business kredittkort 

Last ned mobilbanken

Pålogging med sjølvvalt PIN eller BankID på Mobil.

3 smarte bedriftstenester