Innhald

Mobil betalingsterminal for lag og foreningar

Det einaste du treng er ein iZettle kortlesar, og ein smarttelefon/nettbrett med en gratis iZettle-app installert - så er du i gong.
Enkel betaling for kundane dine
Kundane kan bruke chip eller kontaktlaus betaling. Du kan også registrere kontantomsetning i appen slik at alt blir rapportert samla.

Inga faste gebyr eller bindingstid
Det blir ikkje rekna oppstarts- eller månadsgebyr. Du betaler berre per transaksjon, frå 2,75% og heilt ned til 1%, avhengig av omsetning.

Full kontroll
iZettle gir deg smarte rapportar med høve for å følgje med på salet – og eksportere data til rekneskap.

Kasseapparat på mobil eller nettbrett

Du kan leggje inn varene dine med pris og produktbilete i appen. I portalen kan du hente ut salsrapportar på produktnivå.

Ekstrautstyr for ulike behov
iZettle kan koplast saman med tilbehør som kvitteringsskriv og ladestasjon.

Kom i gang med iZettle

iZettle er ei genial betalingsløysing for alt frå lag og foreiningar til småbedrifter. Så enkelt tek du den i bruk.