Ei rekkje mindre endringar og ny funksjonalitet kjem i mobilbanken etter oppdatering 21. november.

Her er eit utdrag av kva som kjem:
  • Opprette AvtaleGiro
  • Automatisk eFaktura: inngå avtale slik at du slepp å takke ja til kvar enkelt leverandør i framtida - kjem i slutten av november
  • Sjå og opprette faste betalingar
  • Mogeleg å endre namn på konto
  • Lagre og endre mottakarar
  • Ny vising av betalingsavtale
  • Mogeleg å copy/passa for Android
+ ei rekkje mindre fobetringar.

Sjekk i app-butikken (Google Play eller Apple App Store) om din app er oppdatert.