Vi nordmenn elskar å reise. Og jo meir vi reiser, jo meir kan vi bli utsette for når vi er på tur. Tal frå Finans Noreg viser at det blei utbetalt over to milliardar i reiseerstatningar i fjor. Det tilsvara ei auke på åtte prosent samanlikna med 2014. Det er særleg erstatningar knytt til sjukdom som stig. Ifølgje Finans Noreg utgjer dette over halvparten av erstatningane.

Treng du reiseforsikring? Bestill i dag – og få 10 prosent rabatt

Derfor er det viktig
Det stigande talla vedrørande reiseerstatningar har fleire årsaker. Vi reiser både meir og gjerne på lengre turar. Men det er ikkje berre sjukdom som kan øydeleggje for ferieopplevinga.

Sjå for deg at reisa blir avbroten mykje tidlegare enn planlagt på grunn av noko uforutsett. Kanskje du blir utsett for ei ulukke, fråstole bagasje eller andre verdigjenstandar? Eller kva om det skjer noko som gjer at du ser deg nøydd til å avbestille reisa allereie før den har begynt?

Alt dette blir dekt med ei reiseforsikring frå Eika. Reiseforsikringa gjeld alle typar reiser i heile verda inntil 60 dagar, og det er ingen krav til overnatting. I tillegg er barn under 20 år medforsikra uansett bustad.

Hjelp det er ferie – og eg er sjuk

Er du godt nok dekt?
Det er ikkje mykje som skal til før det lønner seg å oppgradere reiseforsikringa til Reise Pluss. Har du for eksempel sykkel til ein verdi av 7.000 kroner, reisegods til 60.000 kroner (enkelperson), eller verdigjenstandar til 20.000 kroner (enkelperson), bør du oppgradere til Reise Pluss.

Med denne reiseforsikringa får du høgare utbetalingar, og utvida dekning ved avbestilling av reise og liknande. Det er heller ingen eigendel ved skade, og er du i tillegg interessert i actionfylte opplevingar dekkjer denne forsikringa også mange aktivitetar. Blant anna: fjellklatring, big-jump, off-piste, kitting, downhillkjøring på sykkel og heliskiing (skikøyring frå helikopter).

Kilde: Finans Norge