Logg inn i nettbanken for å betale rekningar og bestille produkt.

APP til mobilen

I appen kan du enkelt skaffe deg oversikt over kontoane dine, overføre pengar mellom desse, og dessutan bonusoversikt og høve til å endre bonuskategori på kredittkorta dine. Du finn appen i Google Play og Apple App Store.

Relaterte produkt

  • SMS-varsling

    Varsel ved endringar på kontoane dine

  • Nettbank

    Tilgang til banktenestene heile døgnet via PC, nettbrett og mobil.

  • Mobilbank

    Nettbank tilpassa mobilen - betal rekningar og overfør pengar.