Logg inn i nettbanken for å betale rekningar og bestille produkt.

App for privatkundar

I appen kan du enkelt skaffe deg oversikt over kontoane dine, overføre pengar mellom desse, sjå fondsutvikling og mykje meir. Du finn den i Google Play og Apple App Store.

Relaterte produkt

  • SMS-varsling

    Varsel ved endringar på kontoane dine

  • Nettbank

    Tilgang til banktenestene heile døgnet via PC og nettbrett.

  • Mobilbank

    Nettbank tilpassa mobilen - betal rekningar og overfør pengar.